Апаратна реалізація генератора хаотичних сигналів на основі дискретних відображень