ПРИСТРІЙ ГЕНЕРУВАННЯ ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ ОДНОМІРНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ