Навчальні матеріали

Компоненти систем протипожежного захисту


         Розділ 1. Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту

          У розділі 1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розкриті основні вимоги до цієї продукції з огляду на новітні державні нормативні документи такі як: ДБН В.2.5-56:2014, ДСТУ CEN/TS 54-14:2021, ДСТУ EN54-1:202  та інші.

          Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r1.pdf

          Розділ 2. Системи пожежної сигналізації та оповіщення.

           У розділі 2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розглянуті вимоги до систем пожежної сигналізації та оповіщення (СПСО), приклади їх умовної класифікації та існуючі обмеження щодо побудови таких систем.

Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r2.pdf

          Розділ 3. Пожежні сповіщувачі.

          У розділі 3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розглянуті вимоги нормативних документів до пожежних сповіщувачів, зроблена спроба класифікації сповіщувачів, які виробляються вказаним підприємством, також розглянуті основні характеристики сповіщувачів та їх місце на ринку України.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r3.pdf

         Розділ 4.1. Ручні пожежні сповіщувачі. Частина 1. 

          У розділі 4.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розглянуті вимоги нормативних документів до ручних пожежних сповіщувачів, розкриті деякі технічні рішення на основі відомих взірців та патентів на винаходи, що застосовуються у таких виробах.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r41.pdf

         Розділ 4.2 Ручні пожежні сповіщувачі. Частина 2. 

          У розділі 4.2інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розкриті деякі взірці ручних пожежних сповіщувачів, які виробляються вітчизняними підприємствами, більш детально розглянуті вироби ПП"АРТОН" та їх класифікація, конструкція та принцип дії, у тому числі адресні та радіоканальні пожежні сповіщувачі, а також вимоги щодо розміщення таких сповіщувачів.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r42.pdf

       Розділ 5.1 Теплові пожежні сповіщувачі. Частина 1. 

          У розділі 5.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розкриті взірці теплових пожежних сповіщувачів, нормативні вимоги до таких виробів, розглянуті температурні класи та залежність температури спрацювання теплових сповіщувачів різних класів. Проведений огляд існуючих технічних рішень, реалізованих у продукції такого виду, розглянуті перші теплові сповіщувачі типів ТПТ, СПТ-2Б та    СПТ-3Б виробництва ПП "АРТОН".

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_51.pdf

       Розділ 5.2 Теплові пожежні сповіщувачі. Частина 2. 

         У розділі 5.2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", представлений огляд теплових сповіщувачів багатоточкових та лінійних, а також приведена класифікація теплових пожежних сповіщувачів виробництва ПП "АРТОН". Розглянуті технічні рішення на основі патентів на винаходи, які реалізовані у таких сповіщувачах, приведені схеми підключення для знімних сповіщувачів з базами Б103.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_52.pdf

       Розділ 5.3 Теплові пожежні сповіщувачі. Частина 3. 

         У розділі 5.3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", представлений огляд точкових теплових сповіщувачів виробництва ПП "АРТОН" серій ТПТ, FT, СПТ-АВ, а також перспективних виробів – адресних та радіоканальних сповіщувачів. Розглянуті технічні рішення на основі патентів на винаходи, які реалізовані у таких сповіщувача та приведені схеми підключення.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_53.pdf

       Розділ 5.4 Теплові пожежні сповіщувачі. Частина 4. 

         У розділі 5.4 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті вимоги нормативних документів щодо розміщення точкових теплових сповіщувачів, вибору типу температурного класу. Надані графіки температур спрацювання найбільш розповсюджених класів теплових сповіщувачів в залежності від швидкості зростання температури. Наголошено на необхідності серійного виготовлення та застосування точкових теплових сповіщувачів принаймні трьох класів A1R, A2 та BS.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_54.pdf

       Розділ 6.1 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 1. 

         У розділі 6.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розкриті вимоги нормативних документів щододимових пожежних сповіщувачів, розглянуті принципи роботи таких виробів, представлена класифікація димових сповіщувачів, що виробляє ПП"АРТОН" та досягнення підприємства у цьому напрямку. Окремо розглянуте таке питання, як "чутливість до пожеж" димових сповіщувачів, а також представлені матеріали по перспективам розвитку димових пожежних сповіщувачів у світі.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_61.pdf

       Розділ 6.2 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 2. 

        У розділі 6.2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянутий основний компонент димового точкового оптичного сповіщувача закритого типу – камера димового сенсору. Проведений аналіз конструкцій таких камер у історичній перспективі, розкриті технічні рішення найбільш вдалих винаходів у цьому напрямку, показані камери димових сенсорів, що застосовуються у виробах ПП "АРТОН".

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_62.pdf

       Розділ 6.3 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 3. 

        У розділі 6.3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті технічні рішення на основі іноземних патентів на винаходи, які застосовувались у димових оптичних точкових пожежних сповіщувачах починаючи з чисто транзисторних схем та закінчуючи одно-кристальними виробами з мінімальною кількістю зовнішніх елементів для побудови адресного сповіщувача.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть kompomenty_spz_63.pdf

       Розділ 6.4 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 4. 

        У розділі 6.4 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті технічні рішення на основі блок-схем тарозкриті основні компоненти таких блок-схем та принципи роботи компонентів та виробів в цілому, сформульовані основні недоліки таких рішень. На прикладі патенту РФ на винахід № 2221278 розглянуто роботу сповіщувача ИП212-41М та його реальні особливості відносно інших відомих рішень, у тому числі виробництва ПП"АРТОН" на основі судових рішень по інтелектуальній власності.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_64.pdf

       Розділ 6.5 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 5. 

        У розділі 6.5 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті технічні рішення на основі патентів на об’єкти інтелектуальної власності ПП"АРТОН" та їх відмінності від технічного рішення по патенту РФ№2221278. Розкритj поняття "синхронний детектор" та його застосування у схемах димових пожежних сповіщувачів. Показано як реалізована індикація чергового режиму роботи у сповіщувача СПД-3.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r6.5.pdf

       Розділ 6.6 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 6. 

        У розділі 6.6 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" продовжено розгляд технічних рішень по патентах на об’єкти інтелектуальної власності ПП "АРТОН" та їх вплив на досягнення необхідних технічних параметрів димових сповіщувачів, виконаних на основі мікроконтролерів. Представлені блок схеми радіоканальних димових сповіщувачів, як простих з одностороннім зв’язком, так і адресних з двостороннім зв'язком. Приведені результати патентних досліджень за класифікаційним індексом G08B 17/06, по яких можливо оцінити місце ПП"АРТОН" в Україні на шляху побудови новітньої техніки для протипожежного захисту.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r66.pdf

       Розділ 6.7 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 7. 

        У розділі 6.7 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті конкретні типи перших димових сповіщувачів виробництва ПП "АРТОН": СПД-3, СПД-3.2, а також їх аналоги для інших регіональних ринків. Наведені номери патентів України на об’єкти інтелектуальної власності, завдяки яким був досягнутий необхідний рівень якості продукції. Представлені технічні параметри виробів. Показані бази цих сповіщувачів та схеми підключення, які забезпечують формування необхідних сигналів у шлейфах пожежної сигналізації.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_67.pdf

       Розділ 6.8 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 8. 

        У розділі 6.8 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті наступні типи димових сповіщувачів виробництва ПП "АРТОН": СПД-3.10, АРТОН-ИПД-3.10МК та інші димові сповіщувачі для інших регіональних ринків. Наведені номери патентів України на об’єкти інтелектуальної власності, які були реалізовані  у цих виробах. Представлені технічні параметри виробів. Показані бази цих сповіщувачів, які мають гвинтові та безгвинтові з'єднання з елементами шлейфу пожежної сигналізації, а також схеми підключення, які забезпечують формування необхідних сигналів для передачі на ППКП.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_68.pdf

       Розділ 6.9 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 9. 

         У розділі 6.9 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті димові сповіщувачі з гвинтовими та безгвинтовими базами виробництва ПП "АРТОН": СПД-КАДЕТ та їх аналоги для інших регіональних ринків. Представлені технічні параметри виробів, а також схеми підключення, які забезпечують формування необхідних сигналів для передачі на ППКП. Окремо розглянуто конструкцією безгвинтового затискача по патенту України на винахід № 94835. 

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r69.pdf

       Розділ 6.10 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 10. 

         У розділі 6.10 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті двоточкові димові пожежні сповіщувачі виробництва ПП "АРТОН": СП-2.1 та СП-2.2 та їх аналоги, що виробляються для інших регіональних ринків. Наведені номери патентів України на об’єкти інтелектуальної власності, які були реалізовані у цих виробах. Представлені технічні параметри виробів. Показані бази цих сповіщувачів та схеми підключення, які забезпечують формування необхідних сигналів для передачі на ППКП. Представлена також критика недоброякісного технічного рішення для захисту надстельового простору від іншого українського виробника.ППКП. 

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_610.pdf

      Розділ 6.11 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 11. 

         У розділі 6.11 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті адресні мітки (адаптери), що дозволяють звичайним сповіщувача підключатись до адресних ППКП, а також адресні димові пожежні сповіщувачі, у тому числі радіоканальні димові сповіщувачі виробництва ПП "АРТОН". Наведені номери патентів України на об’єкти інтелектуальної власності, які були реалізовані у цих виробах. Представлені технічні параметри виробів. Показані бази цих сповіщувачів та схеми підключення, які забезпечують формування необхідних сигналів для передачі на ППКП. 

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_ 611.pdf

     Розділ 6.12 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 12. 

         У розділі 6.12 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті лінійні димові пожежні сповіщувачі виробництва ПП «АРТОН» на прикладі сповіщувача Артон-ДЛНаведені вимоги нормативних документів до такого виду продукції, Розглянуті особливості конструкції, блок схема згідно винаходу України, схеми підключення, варіанти застосування модулів узгодження МУШ-ДЛ, а також методика калібрування із застосуванням лазерного вказівника "Промінь-1". 

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_ 612.pdf

        Розділ 6.13 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 13. 

         У розділі 6.13 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті новий двокомпонентний лінійний димовий пожежний сповіщувач Артон-ДЛ1 та однокомпонентний сповіщувач Артон-ДЛ3 з катафотом. Розкриті переваги сповіщувачів Артон-ДЛ1 та Артон-ДЛ3 перед Артон-ДЛ за рахунок застосування нових винаходів та нових мікроконтролерів. Розглянуті особливості конструкції, схем підключення, а також методики калібрування виробів. 

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r613.pdf

       Розділ 7 Комбіновані пожежні сповіщувачі. 

         У розділі 7 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті комбіновані тепло-димові пожежні сповіщувачі СПД-3.3 та СПД-3.5 та нормативні вимоги до таких пожежних сповіщувачів. Представлені також технічні рішення на основі патентів на винаходи, які реалізовані у таких сповіщувача, та приведені схеми підключення. Розкриті особливості побудови вихідного каскаду для забезпечення узгодження сповіщувача з ППКП та наведені вольт-амперні характеристики. 

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r7.pdf

      Розділ 8.1 Прилади приймально-контрольні пожежні. 

         У розділі 8.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розглянуті вимоги до ППКП, на основі новітніх нормативних документів щодо СПСО, таких як ДСТУ EN54-1:2021 та     ДСТУ CEN/TS 54-14:2021. Представлені визначення для ППКП, ієрархічних систем, розподіленого ППКП, та мережі ППКП. Розкриті основні та неосновні функції таких ППКП, а також показана функціональна схема такого виробу. 

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz__r81.pdf

      Розділ 8.2 Прилади приймально-контрольні пожежні. 

         У розділі 8.2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті вимоги до ППКП серії Артон-0ХП, які виробляє приватне підприємство "АРТОН". Наведені блок-схеми технічних рішень та номери патентів України на об’єкти інтелектуальної власності, завдяки яким був досягнутий необхідний рівень якості продукції.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r82.pdf

       Розділ 8.3 Прилади приймально-контрольні пожежні Артон-02П, Артон-04П, Артон-08П. 

         У розділі 8.3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", продовжено розгляд ППКП серії Артон-0ХП, які виробляє приватне підприємство "АРТОН". Показані особливості побудови, наведені рекомендації по проведенню підготовки до роботи та наведені приклади роботи цих приладів.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r83.pdf

       Розділ 8.4 Прилади приймально-контрольні пожежні Артон-02П, Артон-04П, Артон-08П. 

         У розділі 8.4 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", продовжено розгляд ППКП серії Артон-0ХП, які виробляє приватне підприємство "АРТОН". Розглянуті додаткові можливості приладів, які досягаються при конфігурування виробів. Наведені приклади проведення змін у конфігурації приладів.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r84.pdf

      Розділ 8.5 Прилади приймально-контрольні пожежні Артон-02П, Артон-04П, Артон-08П. 

         У розділі 8.5 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглядаються пристрої та блоки, що доповнюють функціональні можливості ППКП серії Артон-0ХП, які виробляє приватне підприємство "АРТОН":

  • блок реле БР4-4;
  • комунікатор телефонний БСКТ-1;
  • комунікатор KM-GSM-3 МЦИ 425693.011-03;
  • блок зв'язку з персональним комп'ютером БСПК-1.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r85.pdf

     Розділ 8.6 Прилади приймально-контрольні пожежні з функцією охорони серії "СПЕКТРА-6". 

         У розділі 8.6 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглядаються ППКП серії СПЕКТРА-6 х функцією охорони, які виробляє приватне підприємство "АРТОН". Показані особливості побудови приладів цієї серії:

  • СПЕКТРА-6;
  • СПЕКТРА-6М;
  • СПЕКТРА-6М3.
Наведені рекомендації щодо роботи цих приладів, а також підготовки до неї.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r86.pdf

       Розділ 9.1 Приcтрої вводу-виводу. 

         У розділі 9.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розглянуті нормативні документи щодо СПЗ та компонетів, які мають загальну назву пристрої вводу – виводу. Розкриті основні та неосновні функції таких ПВВ, а також розглянуті наступні вироби: ЗПОС, УК-2 та УК-4.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r91.pdf

        Розділ 9.2 Приcтрої вводу-виводу. 

         У розділі 9.2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті пристрої вводу – виводу, такі як РТ-2, МУШ-1М, МУШ-2М та МУШ-3М, які виробляє приватне підприємство "АРТОН". Приведені технічні рішення, що застосовані у цих виробах та захищені патентами на об’єкти інтелектуальної власності, технічні характеристики виробів та схеми їх підключення у шлейфи пожежної сигналізації.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r92.pdf

       Розділ 9.3 Приcтрої вводу-виводу. 

         У розділі 9.3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті нормативні вимоги щодо радіоканальних компонентів СПСО, а саме до пристрою вводу – виводу, такого як базова станція Arton RL-1, яку виробляє приватне підприємство "АРТОН". Приведені технічні рішення, що застосовані у цьому виробі на основі блок-схеми по патенту на корисну модель. Також надані технічні хатактеристики виробу та рекомендації щодо його підключення у шлейф пожежної сигналізацї.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r93.pdf

       Розділ 9.4 Приcтрої вводу-виводу. 

         У розділі 9.4 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", продовжено розгляд пристрою вводу – виводу, такого як базова станція Arton RL-1, яку виробляє приватне підприємство "АРТОН". Представлені параметри, які можливо змінювати в процесі налаштування виробу. Приведені приклади конфігурування пристрою та особливості підключення до різних ППКП, а також надана коротка інструкція по проведенню конфігурування базової станції Arton RL-1.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r94.pdf

        Розділ 10.1 Сигналізатори диму. 

         У розділі 10.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянутий сигналізатор диму СПД-3.4 виробництва ПП «АРТОН». У цьому розділі представлені також історія винайдення сигналізоторів диму, нормативні вимоги, що діють сьогодні, а також принципи побудови таких виробів, як СПД-3.4.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r101.pdf

       Розділ 10.2 Сигналізатори диму. 

         У розділі 10.2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті сигналізатори диму СПД-3.4 виробництва ПП «АРТОН». Представлені технічні рішення для таких сигналізаторів на основі типової схеми, а також з вирористанням патентів на винаходи та корисні моделі, авторами яких є фахівці підприємства. Представлені також сертифікати відповідності, технічні характеристики та схема об’єднання цих взаємноз’єднувальних сигналізаторів у локальну мережу.  Наведено фото сувеніра «Артошка», який виготовляється на основі СПД-3.4.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r102.pdf

       Розділ 10.3 Сигналізатори диму. 

         У розділі 10.3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті сигналізатори диму з 10-річною батареєю виробництва ПП «АРТОН» такі , як ASD-10 та ASD-10QПредставлені технічні рішення для таких сигналізаторів на основі типової схеми, а також з вирористанням патентів на винаходи та корисні моделі, зокрема представлена камера димового сенсору по патенту на винахід України № 124882. Показані переваги ASD-10Q відносно ASD-10.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r103.pdf

      Розділ 10.4 Сигналізатори диму. 

         У розділі 10.4 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті сигналізатори диму ASD-5 із змінними батареями на 5 років неперервної роботи. Представлені інноваційні тезнічні рішення, які застосовані у цьому виробі. Надана інформація про застосування ASD-5 у якості радіоканального виробу U-PROX SMOKE від іншого виробника U-Prox. Також розглянуті радіоканальні сигналізатори диму ASD-10QR, які відповідають всім вимогам EN14604: 2005 та директив VdS3131 і VdS3515. Представлений пульт ASD-RRC для цих сигналізаторів та патенти на корисні моделі, що реалізовані у ASD-10QR.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r104.pdf

        Розділ 10.5 Сигналізатори диму. 

         У розділі 10.5 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті особливості застосування сигналізаторів диму. Показано, що згідно діючих нормативних документів сигналізатори диму не є компонентами СПСО, а для того, щоб вважати їх окремим видом СПЗ треба проводити зміни у будівельних нормах. Представлені вимоги DIN 14676, який може стати основою для державного стандарту щодо використання сигналізаторів диму. Розглянуті також світові тенденції у розвитку таких виробів та нові вимоги до них.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r105.pdf

       Розділ 11.1 Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1. 

        У розділі 11.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті ППКП серії «Вектор-1» з функцією управління автоматичними засобами протипожежного захисту, які виробляє приватне підприємство "АРТОН". Показані особливості побудови приладів цієї серії, надані рекомендації щодо позначення приладу для його замовлення.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r111.pdf

     Розділ 11.2 Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1. 

        У розділі 11.2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті технічні рішення, які застосовані у ППКП серії «Вектор-1» з функцією управління автоматичними засобами протипожежного захисту, що виробляє приватне підприємство "АРТОН". Показані блок-схеми приладів цієї серії, які були захищені патентами на винаходи та корисні моделі.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r11.2.pdf

     Розділ 11.3 Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1. 

        У розділі 11.3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті конструктивні рішення, які застосовані у окремих блоках ППКП серії «Вектор-1» з функцією управління автоматичними засобами протипожежного захисту, що виробляє приватне підприємство "АРТОН". У цьому розділі розглянуті наступні блоки: 

  • блок центрального процесора БЦП;
  • блок ключів БК;
  • блок індикації і управління БІіУ;
        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r113.pdf

       Розділ 11.4 Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1. 

       У розділі 11.4 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті конструктивні рішення, які застосовані в окремих блоках ППКП серії «Вектор-1» з функцією управління автоматичними засобами протипожежного захисту, що виробляє приватне підприємство "АРТОН". У цьому розділі розглянутий блок вводу/виводу БВВ, схеми підключення компонентів СПСО до цього блоку та наведений приклад проведення налаштування одного з каналів цього блоку. Також надана інформація по блоку програмованих індикаторів БПІ та по блоку вихідному релейному БВР.

        Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r114.pdf

       Розділ 11.5 Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1. 

        У розділі 11.5 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті конструктивні рішення, які застосовані в окремих блоках ППКП серії «Вектор-1» з функцією управління автоматичними засобами протипожежного захисту, що виробляє приватне підприємство "АРТОН". У цьому розділі розглянутий блок силового ключа БСК. Надані рекомендації щодо програмування цього блоку у процесі конфігурування приладу управління пожежогасінням або звичайного ППКП з використанням БСК, наприклад, для управління оповіщенням.

       Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r115.pdf

       Розділ 11.6  Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1. 

       У розділі 11.6 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті конструктивні рішення, які застосовані у окремих блоках ППКП серії «Вектор-1» з функцією управління автоматичними засобами протипожежного захисту, що виробляє приватне підприємство "АРТОН". У цьому розділі розглянуті блоки управління режимами БУР-1 та БУР-2, колектори інтерфейсу КІ-485, КІ-485-1, КІ-485-2 та KI-USB-UART, а також шафа для виносних реле ШВР. Надані рекомендації щодо їх підключення та використання за призначенням.

       Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r116.pdf

       Розділ 11.7  Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1.

       У розділі 11.7 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті конструктивні рішення, які застосовані у окремих блоках ППКП серії «Вектор-1» з функцією управління автоматичними засобами протипожежного захисту, що виробляє приватне підприємство "АРТОН". У цьому розділі розглянутий блок шлейфів адресних БША. Надані рекомендації щодо підключення до цього блоку алресних пожежних сповіщувачів, та адресних адаптерів, а також їх використання за призначенням.

       Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r117.pdf

       Розділ 11.8  Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1.

        У розділі 11.8 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті технічні рішення, які застосовані у окремих адресних компорентах (АК), що застосовуються разом з ППКП серії «Вектор-1», та які виробляє приватне підприємство "АРТОН". У цьому розділі розглянуті такі АК, як АА, ААР, СПД-3А та СПТ-АВ. Надані рекомендації щодо підключення цих АК до БША, а також надані рекомендації щодо перепрограммування їх адресів.

       Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r11.8.pdf

      Розділ 11.9  Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1.

        У розділі 11.9 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розглянуті технічні рішення, які застосовані у окремих адресних компорентах (АК), що застосовуються разом з ППКП серії «Вектор-1», та які виробляє приватне підприємство "АРТОН". У цьому розділі розглянутий адресний адаптер універсальний ААУ. Надані рекомендації щодо підключення неадресних пожежних сповіщувачів та інших кнопок та датчиків, а також надані рекомендації щодо перепрограммування адрес та статусів ААУ.

       Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r11.9.pdf

      Розділ 11.10  Прилади приймально-контрольні пожежні серії Вектор-1.

        У розділі 11.10 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті технічні рішення, які застосовані у окремих адресних компонентах (АК), що застосовуються разом з ППКП серії «Вектор-1», та які виробляє приватне підприємство "АРТОН". У цьому розділі на розгляд представлені адресні адаптери комутаційні ААК, а саме три варіанти виконання: ААК-220Р, ААК-220РМ, ААК-24РМ. Надані рекомендації щодо підключення вихідних ключів для управління пожежною автоматикою, неадресних пожежних сповіщувачів, інших кнопок та датчиків, а також щодо перепрограмування адрес та статусів ААК.

       Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r11_10.pdf

© 2012- PC ARTON