Навчальні матеріали

Компоненти систем протипожежного захисту


         Розділ 1. Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту

          У розділі 1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розкриті основні вимоги до цієї продукції з огляду на новітні державні нормативні документи такі як: ДБН В.2.5-56:2014, ДСТУ CEN/TS 54-14:2021, ДСТУ EN54-1:202  та інші.

          Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r1.pdf

          Розділ 2. Системи пожежної сигналізації та оповіщення.

           У розділі 2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розглянуті вимоги до систем пожежної сигналізації та оповіщення (СПСО), приклади їх умовної класифікації та існуючі обмеження щодо побудови таких систем.

           Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r2.pdf

          Розділ 3. Пожежні сповіщувачі.

          У розділі 3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розглянуті вимоги нормативних документів до пожежних сповіщувачів, зроблена спроба класифікації сповіщувачів, які виробляються вказаним підприємством, також розглянуті основні характеристики сповіщувачів та їх місце на ринку України.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r3.pdf

         Розділ 4.1. Ручні пожежні сповіщувачі. Частина 1. 

          У розділі 4.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", які виробляє приватне підприємство "АРТОН", розглянуті вимоги нормативних документів до ручних пожежних сповіщувачів, розкриті деякі технічні рішення на основі відомих взірців та патентів на винаходи, що застосовуються у таких виробах.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r41.pdf

         Розділ 4.2 Ручні пожежні сповіщувачі. Частина 2. 

          У розділі 4.2інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розкриті деякі взірці ручних пожежних сповіщувачів, які виробляються вітчизняними підприємствами, більш детально розглянуті вироби ПП"АРТОН" та їх класифікація, конструкція та принцип дії, у тому числі адресні та радіоканальні пожежні сповіщувачі, а також вимоги щодо розміщення таких сповіщувачів.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_r42.pdf

       Розділ 5.1 Теплові пожежні сповіщувачі. Частина 1. 

          У розділі 5.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", розкриті взірці теплових пожежних сповіщувачів, нормативні вимоги до таких виробів, розглянуті температурні класи та залежність температури спрацювання теплових сповіщувачів різних класів. Проведений огляд існуючих технічних рішень, реалізованих у продукції такого виду, розглянуті перші теплові сповіщувачі типів ТПТ, СПТ-2Б та    СПТ-3Б виробництва ПП "АРТОН".

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_51.pdf

       Розділ 5.2 Теплові пожежні сповіщувачі. Частина 2. 

         У розділі 5.2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", представлений огляд теплових сповіщувачів багатоточкових та лінійних, а також приведена класифікація теплових пожежних сповіщувачів виробництва ПП "АРТОН". Розглянуті технічні рішення на основі патентів на винаходи, які реалізовані у таких сповіщувачах, приведені схеми підключення для знімних сповіщувачів з базами Б103.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_52.pdf

       Розділ 5.3 Теплові пожежні сповіщувачі. Частина 3. 

         У розділі 5.3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту", представлений огляд точкових теплових сповіщувачів виробництва ПП "АРТОН" серій ТПТ, FT, СПТ-АВ, а також перспективних виробів – адресних та радіоканальних сповіщувачів. Розглянуті технічні рішення на основі патентів на винаходи, які реалізовані у таких сповіщувача та приведені схеми підключення.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_53.pdf

      Розділ 5.4 Теплові пожежні сповіщувачі. Частина 4. 

         У розділі 5.4 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті вимоги нормативних документів щодо розміщення точкових теплових сповіщувачів, вибору типу температурного класу. Надані графіки температур спрацювання найбільш розповсюджених класів теплових сповіщувачів в залежності від швидкості зростання температури. Наголошено на необхідності серійного виготовлення та застосування точкових теплових сповіщувачів принаймні трьох класів A1R, A2 та BS.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_54.pdf

      Розділ 6.1 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 1. 

         У розділі 6.1 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розкриті вимоги нормативних документів щододимових пожежних сповіщувачів, розглянуті принципи роботи таких виробів, представлена класифікація димових сповіщувачів, що виробляє ПП"АРТОН" та досягнення підприємства у цьому напрямку. Окремо розглянуте таке питання, як "чутливість до пожеж" димових сповіщувачів, а також представлені матеріали по перспективам розвитку димових пожежних сповіщувачів у світі.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_61.pdf

      Розділ 6.2 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 2. 

        У розділі 6.2 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянутий основний компонент димового точкового оптичного сповіщувача закритого типу – камера димового сенсору. Проведений аналіз конструкцій таких камер у історичній перспективі, розкриті технічні рішення найбільш вдалих винаходів у цьому напрямку, показані камери димових сенсорів, що застосовуються у виробах ПП "АРТОН".

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_62.pdf

      Розділ 6.3 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 3. 

        У розділі 6.3 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті технічні рішення на основі іноземних патентів на винаходи, які застосовувались у димових оптичних точкових пожежних сповіщувачах починаючи з чисто транзисторних схем та закінчуючи одно-кристальними виробами з мінімальною кількістю зовнішніх елементів для побудови адресного сповіщувача.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть kompomenty_spz_63.pdf

      Розділ 6.4 Димові пожежні сповіщувачі. Частина 4. 

        У розділі 6.4 інформаційних матеріалів "Компоненти систем протипожежного захисту" розглянуті технічні рішення на основі блок-схем тарозкриті основні компоненти таких блок-схем та принципи роботи компонентів та виробів в цілому, сформульовані основні недоліки таких рішень. На прикладі патенту РФ на винахід № 2221278 розглянуто роботу сповіщувача ИП212-41М та його реальні особливості відносно інших відомих рішень, у тому числі виробництва ПП"АРТОН" на основі судових рішень по інтелектуальній власності.

         Для перегляду та завантаження матеріалу натисніть komponenty_spz_64.pdf


© 2012- PC ARTON