Питання та відповіді

1. У новому ДБН В.2.5-56-2010, що прийшов на заміну ДБН В.2.5-13-98, змінені параметри розташування пожежних сповіщувачів. У деяких застарілих паспортах на продукцію ПП "Артон" зазначено, що при проектуванні розміщення пожежних сповіщувачів необхідно керуватися положеннями ДБН В.2.5-13-98. Як трактувати, в такому випадку паспорт?

Наше підприємство виробляє сертифіковану продукцію на відповідність державним стандартам України, зокрема по ДСТУ EN 54-5, ДСТУ EN 54-7, ДСТУ EN 54-11, ДСТУ EN 54-12 та іншим стандартам. Ніякі пожежні сповіщувачі за даними документами не характеризуються параметрами їх розташування в приміщеннях. А відповідно до діючих стандартів, параметри, наведені в експлуатаційній документації, виробник зобов'язаний перевіряти в процесі виробництва, при проведенні приймально-здавальних або періодичних випробувань.

Параметри розташування ПІ в приміщеннях - це область державних будівельних норм, посилання на які і наведені в нашій документації.

ДБН В 2.5-56-2010 введений в Україні замість ДБН В. 2.5.-13-98 *. У деяких експлуатаційних документах на ПІ, представлених на сайті нашого підприємства ця заміна ще не проведена. Але в конструкторської документації на основні продукти нашого підприємства сповіщення по заміні в тексті пунктів по застосуванню ПІ вже проведені.

Всі пожежні сповіщувачі, вироблені нашим підприємством і сертифіковані на відповідність ДСТУ EN 54, обов'язково відповідають за застосування відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН В 2.5-56-2010 без будь-яких додаткових умов. Наше підприємство не має підстав ні збільшувати, ні зменшувати відстань між пожежними сповіщувачами при їх установці і в технічній документації на вироби нашого виробництва немає, і не може бути таких відомостей.


2. Які російські компанії представляють продукцію ПП «АРТОН»?

Радимо звертатися до наших ексклюзивних представників: ТОВ ТД ""Спецзащита" в м. Москва. тел. (495) 7379881; www.tdstz.com

3. Який опір має бути у струмообмежувальні резистора при підключенні сповіщувачів СПД-3 до двопровідному шлейфу?

Для нормальної роботи сповіщувача СПД-3 в режимі «Пожежа» струмообмежувальний резистор повинен задавати струм від 8 до 30 мА, при падінні напруги на сповіщувачі не менше 8 В. Тому для постійно токового шлейфу з напругою 24 В величина опору струмообмежувального резистора може бути в межах від 560 Ом до 2 кОм, рекомендоване значення 1.5 кОм. Для постійно токового шлейфу з напругою 12 В величина опору струмообмежувального резистора може бути в межах від 150 Ом до 510 Ом. Рекомендоване значення 390 Ом. При підключенні СПД-3 до знакозмінних шлейфів струмообмежувальний резистор може не встановлюватися, так як обмеження струму в шлейфі в режимі «Пожежа» здійснюється приладом приймально-контрольним.

4. Яким чином повинні розміщуватися лінійні пожежні сповіщувачі «АРТОН-ДЛ» в приміщеннях висотою більше 12 метрів?

Розміщення лінійних пожежних сповіщувачів «АРТОН-ДЛ» здійснюється в повній відповідності з ДБН В.2.5-56-2010. У приміщеннях висотою понад 11 метрів слід встановлювати сповіщувачі «АРТОН-ДЛ» в два яруси, при цьому відстань від рівня підлоги до нижнього ярусу повинен бути не менше ніж 4 метри, максимальна відстань між сповіщувачами - не більше 9 метрів, максимальна відстань від сповіщувачів до стіни - 4,5 метрів (див. Таблицю 6.4 ДБН В.2.5-56-2010)

5. Де міститься вимоги по підключенню лінійних сповіщувачів?

Згідно ДБН В.2.5-56-2010 «Системи протипожежного захисту» нормативні вимоги по установці сповіщувачів пожежних лінійних наведені в пп. 6.2.16 - 6.2.19

6. Як використовувати модуль МУШ-ДЛ для підключення двопровідних сповіщувачів СП-2.1 (ІП-2.1), СПД-3 (ІПД-3), СПД-3.1 (ВПС-3.1), СПД-3.1м (ВПС-3.1м) до ППК з чьотирьох схемою підключення?

Можливо організувати роботу модуля в двох режимах:

  • Номінальна нагрузка;
  • Максимальна нагрузка;

У режимі номінального навантаження обрив в будь-якому місці ШС буде сприйнятий МУШ-ДЛ як несправність.

У режимі номінального навантаження, сумарний струм споживання сповіщувачів не повинен перевищувати порогу обриву модуля. Максимальна кількість сповіщувачів визначається за формулою:

Nспов = Iобр / Iчр (1)

де Nспов – максимальна кількість сповіщувачів в ШС; Iобр — поріг визначення приладом МУШ-ДЛ стану «Обрив»; Iчр — струм споживання сповіщувача в черговому режимі.

Для серійно випускаються сповіщувачів ІП-2.1 и модуля МУШ-ДЛ:

Iобр = 1,6 мА

Iчр = 0,22 мА

Nспов = 1,6/0,22 ≈ 7 шт.

Для сповіщувачів, що випускаються серійно  СПД-3 (ІПД-3), СПД-3.1 (ВПС-3.1), СПД-3.1м (ВПС-3.1м) і модуля МУШ-ДЛ:

Iобр = 1,6 мА

Iчр = 0,09 мА

Nспов = 1,6/0,09 ≈ 17 шт.

У режимі номінального навантаження рекомендується ставити такий кінцевий резистор, щоб сумарний струм, що протікає через Rок і споживаний сповіщувачами був в межах 4 мА тобто:

Iшс = Uшс / Rок + Iчр * Nспов (2)

где Iшс —сумарний струм в шлейфі сигналізації; Uшс — номінальна напруга в шлейфі сигналізації; Iспов — сумарний струм споживання сповіщувачами в черговому режимі. Iчр — струм споживання сповіщувача в черговому режимі. Nспов — кількість встановлених сповіщувачів в ШС;

Таким чином

Rок = Uшс / (Iшс - Iчр * Nспов)

Rок = 12В / (4мА - 0,22мА * 7) ≈ 4,7 кОм


7. Як підключити ВУОС до сповіщувачів СПД-3.2?

До сповіщувача СПД-3.2 ВУОС не можна підключати, так як у цього сповіщувача немає для цього окремого виходу, а послідовно з сповіщувачем в ланцюг живлення ВУОС не можна включати, так як це заборонено стандартом ДСТУ EN 54-7: 2004.

Вирішити цю проблему можна на нашому обладнанні двома шляхами:

  1. Використанням сповіщувачів СПД-3.10 з базами Б4 або Б5. Дивіться подробиці в паспорті на цей сповіщувач.
  2. Використанням сповіщувачів СПД-3 з ВУОС, а шлейф погоджувати з чотирьохпровідним ППКП через модулі узгодження шлейфів МУШ-2 або МУШ-3.

8. Як підвищити стійкість перед перешкодами СПД-3, підключених до знакозмінного шлейфу ППКП «ГАММА-132»?

Підключення СПД-3 слід проводити за СХЕМОЮ.
Резистор Rok повинен бути встановлений в кінці шлейфу, а не на самому ППКП. Введення конденсатора С, підключеного паралельно Rok, дозволяє зменшити швидкість перемикання знакозмінного шлейфу. Крім того, доцільно забезпечити заземлення загального проводу електронного блоку ППКП «ГАММА-132», для чого нижній вивід клемника «Несправність відкритий колектор» розташованого на лівому боці блоку з'єднати через резистор опором 1кОм з клемою заземлення ППКП, розташованою на тильній стінці корпусу з правої боку. Сам ППКП повинен бути підключений до контуру заземлення опором не більше 4 Ом.

9. Як підключати пожежні сповіщувачі до ППКП серії "Гамма"?

Підключення сповіщувачів нашого виробництва здійснюється за схемами:faq_3_scheme1.pdf

10. Чи можна підключити декілька лінійних пожежних сповіщувачів «АРТОН-ДЛ» на один шлейф пожежної сигналізації?

Підключення декількох лінійних пожежних сповіщувачів «АРТОН-ДЛ» на один шлейф пожежної сигналізації можливо тільки із застосуванням модулів узгодження «МУШ-ДЛ», причому кількість «МУШ-ДЛ» повинна відповідати кількості «АРТОН-ДЛ». Підключення здійснюється за схемою:

 

де Rн=3,6 кОм, Rок=2,4 кОм, Rогр=3,9 кОм визначається типом ППКП.

11. Як підключити сповіщувачі ІП-2.4 до ППК серії "ЦИРКОН"?

Підключення сповіщувачів нашого виробництва здійснюється за схемою

12. Як підключити сповіщувачі ИП-2.4 до ППК серії "ВЕРС"?

Підключення сповіщувачів нашого виробництва здійснюється за схемами:cheme_Vers.pdf

13. Як підключити до Артон 16 П (32П) джерело живлення на 3А для включення сирен в будівлі, якщо існуючі у вас блоки реле БР32-4 розраховані на 0,5 А.

Підключення здійснюється за схемами: scheme_16P.pdf

14. Как подключить извещатели серии FT к канадским ППК?

Подключение осуществляется по схемам: cheme_FTtoPPK.pdf

15. Как установить безвинтовую базу?

Руководство по установке безвинтовой базы вы можете найти тут: connect.pdf

16. Какой диаметр отверстия монтажа колец К4, К5, К7

Монтаж датчика СПД-3.1(К-4, К-7)

Монтаж кольца СПД-3.10(К-5)


17. Уважаемые разработчики, хочу уточнить способ подключения извещателей ИП-2.1 к пожарным приборам по двухпроводному шлейфу. В паспорте приведены схемы, в которых данные извещатели показаны в подключении экранированным кабелем. Данное условие подключения является обязательным или в паспорте это приведено просто как пример подключения с использованием экранированного кабеля, если это будет необходимо по условиям монтажа?

Извещатель ИП2.1, соответствует требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности " Российской Федерации и предназначен для распространения на территории России. Его аналог - извещатель СП-2.1 производится согласно требований ДСТУ EN-54-7:2004 "Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі пожежні димиві точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні" и предназначен для распространения на территории Украины.

При прохождении сертификационных испытаний подключение извещателя СП-2.1 производилось только экранированными проводами и он выдержал испытание на стойкость к кондуктивным помехам, обусловленных влиянием электромагнитных полей по 3 степени жесткости (ДСТУ EN50130-4:2006 "Системи тривожної сигналізації. Частина4. Єлектромагнітна сумістність. Вимоги до стійкості складників тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку").

Поэтому в паспортах на извещатели ИП-2.1 и СП-2.1 приводятся рекомендованные схемы подключений с использованием экранированных проводов. Решение о возможности подключения извещателей к приборам приемно-контрольным пожарным не экранированными проводами на реальном объекте может принимать главный инженер проекта.


18. Добрый день. На нашем предприятии установлены извещатели пожарные дымовые оптические линейные АРТОН-ДЛ производства Вашего предприятия. Наше предприятие занимается выпуском изделий из ПВХ методом экструзии. Фирма которая смонтировала и обслуживает Нам систему пожарной безопасности утверждает что у Нас происходят постоянные сработки системы из-за того что датчики покрываются пылью. Повышенной запыленности у Нас нет. Экструдеры являются постоянными источниками тепла, поэтому всегда есть конвективный теплообмен. В воздухе рабочей зоны присутствутствуют в небольшом количестве взвешенные частицы ПВХ которые имеют статистически заряд. А датчики имеют корпус в том месте, где стоит приемник или передатчик из пластика. И при обслуживании видно, что они покрыты слоем этих частиц. Нужна ваша компетентная помощь в решении данной проблемы. Заранее спасибо.

Извещатели линейные "Артон-ДЛ" изготавливаются на соответствие с требованиям государственного стандарта ДСТУ EN54-12:2004 "Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла". Требования по применению того или иного типа и класса пожарных извещателей на реальных объектах, где устанавливаются элементы системы пожарной сигнализации, регламентируются государственными строительными нормами.

Если абстрагироваться от целесообразности применения линейного извещателя на объектах, подобных вышеуказанному, то уже на этапе разработки проекта пожарной сигнализации необходимо было предусмотреть мероприятия технического обслуживания извещателя для предотвращения ложных сработок.

Возможное решение вышеуказанной проблемы непосредственно на объекте состоит в изменении порога срабатывания извещателя. Для достижения этого необходимо настроить извещатель таким образом, чтобы он переключался в режим "Пожар" при ослаблении светового потока на 3 дБ в (отличие от заводских установок -1,5 +/- 0,5 дБ). Процедура калибровки и настройки извещателя описана в паспорте на извещатель. Отличие состоит только в том,что приемник настраивается в дежурный режим при установленном в максимальной близости от объектива аттеньюатора 2 дБ из комплекта поставки.


19. Как подключить извещатели ИП-2.4 к ППК серии "гранд МАГИСТР"?

Подключение извещателей нашего производства осуществляется по схеме:  ip_2_4_faq1.pdf

20. Можно ли в один пожарный шлейф подключить несколько разветвителей шлейфов РТ-2 каскадно?

Нет, нельзя. В один пожарный шлейф можно подключить только один разветвитель шлейфов РТ-2 в соответствии со схемой подключения, указанной в его паспорте.


21. Производите ли вы извещатели серии FT для помещений типа кухни и котельные во взрывозащищенном исполнении?

В настоящий момент извещатели серии FT  во взрывозащищенном исполнении не производятся.


добрый день! для лабораторной работы необхоима принципиальная эл. схема извещателя СПД3.2, которой нигде не показано. возможно ли получить эту схему по выше указанному адресу!

 Схемы электрические принципиальные извещателей не подлежат тиражированию.


Задати запитанняс


© 2012- PC ARTON