Як підвищити стійкість перед перешкодами СПД-3, підключених до знакозмінного шлейфу ППКП «ГАММА-132»?

Підключення СПД-3 слід проводити за СХЕМОЮ.
Резистор Rok повинен бути встановлений в кінці шлейфу, а не на самому ППКП. Введення конденсатора С, підключеного паралельно Rok, дозволяє зменшити швидкість перемикання знакозмінного шлейфу. Крім того, доцільно забезпечити заземлення загального проводу електронного блоку ППКП «ГАММА-132», для чого нижній вивід клемника «Несправність відкритий колектор» розташованого на лівому боці блоку з'єднати через резистор опором 1кОм з клемою заземлення ППКП, розташованою на тильній стінці корпусу з правої боку. Сам ППКП повинен бути підключений до контуру заземлення опором не більше 4 Ом.

© 2012- PC ARTON